Inhoud
Bevolking
Bevolking per provincie
Bevolkingsdichtheid per gemeente
Gemeenten naar groeitype
Verspreiding van de bevolking
Ontwikkeling bevolkingsgroei
Gestandaardiseerd sterftecijfer naar geslacht per economisch geografisch gebied
Migratiesaldi per landsdeel naar richting
Emigratie per provincie naar overige provincies
Immigratie per provincie vanuit overige provincies
Aandeel van jongeren per economisch geografisch gebied
Aandeel van jong-volwassenen per economisch geografisch gebied
Aandeel van volwassenen per economisch geografisch gebied
Aandeel van ouderen per economisch geografisch gebied
Vreemdelingen per gemeente
Prognose van de bevolkingsgroei per gemeente
Demografische druk (19 jaar en jonger) per gemeente
Demografische druk (65 jaar en ouder) per gemeente
Eenpersoonshuishoudens per gemeente
Gehuwden per gemeente
Gemiddeld aantal kinderen per gezin per gemeente