Atlas van Nederland

Bevolking

Ontwikkeling bevolkingsgroei, 1952 - 1981

 

Componenten van de bevolkingsgroei, met acht mogelijke combinaties. Het migratiesaldo is op de horizontale as afgezet, de natuurlijke aanwas op de verticale as. De diagonale lijn van linksboven naar rechtsonder vormt de scheiding tussen bevolkingsgroei (rechts van de lijn) en bevolkingsafname (links ervan). Zowel de migratie (M) als de natuurlijke aanwas (N) kunnen sterk positief (++), zwak positief (+), zwak negatief (-) of sterk negatief (--) zijn. Dit levert in totaal acht zogenaamde groeiregimes op, waarin de relatieve invloed van elke groeicomponent op de totale bevolkingsgroei tot uiting komt.

 

Componenten van bevolkingsgroei

 N = natuurlijke aanwas

M = migratiesaldo

 

Regionale ontwikkeling van de bevolkingsgroei in de zes tijdvakken tussen 1952 en 1980. Voor iedere periode is het in elke regio heersende groeiregime aangeduid. De periode 1955 - 1966 ontbreekt omdat de relatieve invloed van de migratie en natuurlijke aanwas in die periode vrijwel identiek is aan de situatie in de periode 1952 - 1954.

 

 

a. 1952 - 1954

 

 

b. 1967 - 1969

 

 

c. 1970 - 1972

 

 

d. 1973 - 1975

 

 

e. 1976 - 1978

 

 

f. 1979 - 1981

 

bron: Atlas van Nederland, deel 1: Bevolking, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland