Atlas van Nederland

Bevolking

Gestandaardiseerd sterftecijfer naar geslacht per economisch geografisch gebied, 1979 - 1980

 

Spreiding van gestandaardiseerde sterftecijfers rond het landelijk gemiddelde (index = 100) omstreeks 1980, voor mannen en vrouwen. Zuid-Nederland wordt over het algemeen gekenmerkt door een hoge sterfte. Toch blijkt in het midden, westen en noordoosten van Noord-Brabant het sterftecijfer voor mannen beneden het Nederlandse niveau te liggen. Ook zijn binnen provincies met gematigde sterftecijfers gebieden aan te wijzen waar de sterfte het landelijk gemiddelde overtreft: Twente, de Gelderse steden, de Zuid-Veluwe, westelijk Noord-Holland en de Noordhollandse steden. Wat vooral opvalt is de hoge sterfte bij mannen in de stedelijk-industriŽle gebieden, vooral in Zuid-Nederland. Uitschieter is de Oostelijke Mijnstreek, waar 8 tot 20 % mťťr mannen overlijden dan de landelijke cijfers doen verwachten. In een aaneengesloten gebied langs de grote rivieren en in een groot deel van Zuid-Friesland, Zuid-Groningen en Drenthe liggen de sterftecijfers circa 10 % beneden het Nederlandse niveau. In de stedelijk-industriŽle gebieden van Zuid-Nederland - met uitzondering van Eindhoven en Maastricht - hebben ook de vrouwen een 8 tot 19 % hoger sterftecijfer dan in Nederland als geheel gevonden wordt. Zowel in Zuid-Nederland als daarbuiten zijn er echter ook niet-verstedelijkte gebieden met een duidelijk verhoogde sterfte onder vrouwen. Over het algemeen vinden we in Friesland, Zeeland, het midden van Zuid-Holland en delen van Utrecht de laagste sterftecijfers.

 

 

a. mannen

 

 

 

b. vrouwen

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 1: Bevolking, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland