Atlas van Nederland

Bevolking

Niet-Nederlanders per gemeente, 2000

 

Onder niet-Nederlanders worden verstaan de in Nederland woonachtige personen die niet (tevens) de Nederlandse nationaliteit bezitten, exclusief degenen (circa 6 7 duizend) die in Nederland woonachtig zijn, doch waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO-militairen).

 

 

 percentage niet-Nederlanders

 

bron: CBS, gegevens bewerkt door het RIVM (Henriette Giesbers), 2001

 

Vreemdelingen per gemeente, 1982

 

De helft van de niet-Nederlanders woont in steden met meer dan 100.000 inwoners. Voorts zien we hoge percentages vreemdelingen in Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. Het betreft hier in hoofdzaak vreemdelingen uit de aangrenzende landen.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 1: Bevolking, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland