Atlas van Nederland

Bevolking

Emigratie per provincie naar overige provincies, 1980

 

Migratie vanuit iedere provincie naar de overige provincies. De kaart geeft per provincie weer het aantal personen dat naar andere provincies migreert. Tussen naburige provincies bestaat veel uitwisseling over korte afstand, die verklaard kan worden uit het aanbod op de woningmarkt. Over lange afstand lopen de migratierelaties zeer uiteen. het aanbod van werk speelt daarin een hoofdrol, zodat de economische situatie sterk van invloed is op de lange-afstand-migratie.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 1: Bevolking, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland