Atlas van Nederland

Bevolking

Eenpersoonshuishoudens per gemeente, 1998

 

Particuliere huishoudens . Particuliere huishoudens worden onderscheiden naar samenstelling van het huishouden. Er wordt een onderscheid gemaakt in een- en meerpersoonshuishoudens. Een eenpersoonshuishouden bestaat uit een persoon die alleen in een (deel van een) woonruimte is gehuisvest en zelf in de dagelijkse levensbehoeften voorziet of die een woonruimte deelt met anderen zonder met hen gemeenschappelijk in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Een meerpersoonshuishouden bestaat uit twee of meer personen die samen in een (deel van een) woonruimte zijn gehuisvest en gemeenschappelijk in hun dagelijkse levensbehoeften voorzien. De meerpersoonshuishoudens worden verder onderscheiden op basis van het aantal meerderjarigen en het aantal minderjarige kinderen. Minderjarige kinderen zijn personen die jonger zijn dan 18 jaar en die aan de zorg van ouderen zijn toevertrouwd. Personen boven de 18 jaar worden als meerderjarige aangemerkt.

Totaal aantal huishoudens . De hier opgenomen populatie omvat de particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) met inkomen.

Eenpersoonshuishoudens. Percentage eenpersoonshuishoudens. Een eenpersoonshuishouden bestaat uit een persoon die alleen in een (deel van een) woonruimte is gehuisvest en zelf in de dagelijkse levensbehoeften voorziet of die een woonruimte deelt met anderen zonder met hen gemeenschappelijk in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien.

 

gemeentelijke indeling 1 januari 1998

 

 

 percentage eenpersoonshuishoudens van het totaal aantal huishoudens

 

bron: CBS, gegevens bewerkt door het RIVM (Henriette Giesbers), 2001

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland