DE NATIONALE ATLAS VAN NEDERLAND

internetversie van de gedrukte tweede editie

De internetversie van de Atlas van Nederland tweede editie bevat een selectie van de kaarten van de gedrukte versie. Bij deze selectie zijn zoveel mogelijk kaarten gekozen waarop geheel Nederland is afgebeeld. De indeling van de internetversie van de Atlas van Nederland is dezelfde als die van de gedrukte versie.

Ga naar de internetversie van de 2e editie

proefversie van de interactieve derde editie
(proof-of-concept interactive 3rd edition)

demo

In het kader van het onderzoek "De Nationale Atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur", is een proef- of demoversie van een derde editie van de Atlas van Nederland gemaakt. Hierin is geprobeerd de mogelijkheden te laten zien om in een interactieve atlas data uit de Nationale GeoInformatie Infrastructuur te ontsluiten. Op deze pagina's geven we een overzicht van dit onderzoek en kunt u de proefversie uitproberen.

Ga naar de proefversie van de 3e editie

© 2008 Stichting Wetenschappelijke Atlas Nederland - Laatste verandering 7/01/09