Atlas van Nederland

 

 

Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland

 

Opgericht op 12 februari 1951 door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Economische en Sociale Geografie. In het bestuur waren van meet af aan vertegenwoordigers van de verschillende gegevensleverende rijksdiensten opgenomen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijksgeologische Dienst, Topografische Dienst, Ministerie van Landbouw, Kamer van Koophandel, etcetera.

Voorzitter: Prof. Dr. E. Wever (Universiteit Utrecht)
Secretaris: Prof. Dr. F. J. Ormeling (Universiteit Utrecht)
Penningmeester: Drs. N. J. Bakker (Topografische Dienst)

Bestuursleden: Drs. E. S. Bos, Enschede
Drs. W. J. M. Hoogendoorn-Beks, Utrecht
Drs. A. van Delft - Rijksplanologische Dienst, Den Haag

Doel van de stichting is het bevorderen van de uitgave en het zonodig uitgeven van een wetenschappelijke atlas van Nederland. Met het oog hierop zoekt de Stichting sponsors om een nieuwe uitgave mogelijk te maken, doet zij onderzoek, in samenwerking met de disciplinegroep Kartografie van de Universiteit Utrecht, naar nieuwe weergavemogelijkheden, is zij vertegenwoordigd in internationale gremia gericht op vernieuwende atlasproductie (European Cartographic Union, International Cartographic Association) en tracht zij het netwerk van gegevenstoeleverende diensten die aan de totstandkoming van de tweede editie van de Atlas van Nederland hebben meegewerkt, overeind te houden.

Door de samenwerking met de disciplinegroep Kartografie van de Universiteit Utrecht is het mogelijk gebleken een groot aantal van de kaarten uit de tweede editie te incorporeren in de website van de Atlas van Nederland. Er wordt thans op korte termijn een voorziening verwacht waarmee althans een aantal van de kaarten uit de tweede editie geactualiseerd kan worden. Zie hiertoe ook het artikel van Drs. E. Poppe in het Kartografisch Tijdschrift 2001-3.

 

Prof. Dr. F. J. Ormeling

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland