Atlas van Nederland

Landinrichting

Belangrijke weidevogelgebieden

 

In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud is aangegeven dat de regering de instandhouding van voor vogels belangrijke gebieden van essentiŽle betekenis acht. Waar behoefte is aan een bijzonder beheer zal zo mogelijk het instrumentarium van de Relatienota worden toegepast.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 20: Landinrichting, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland