Atlas van Nederland

 

 

Deel 20

Landinrichting

 

Plannen maken

 

Voor vele buitenlanders oogt Nederland als een keurig geordend land. Steden en dorpen kennen nette nieuwbouwwijken en een ongebreidelde bebouwing in het buitengebied is voorkomen of anders naderhand ingetoomd. Toch kan niet worden ontkend dat tal van conflicten zich openbaren in de ruimtelijke ordening van zo'n dichtbevolkt land met zoveel ruimtevergende activiteiten. 

 

Landinrichting brengt de overgang van ruilverkaveling naar landinrichting in beeld. Dit wordt geplaatst binnen een verkenning van de gedaanteverwisseling voor het gehele landelijk gebied, ook van de nederzettingen en de te behouden landschappen. Het nieuwe land van de IJsselmeerpolders staat evenzeer in de schijnwerpers als het oude land, dat reeds eeuwen wordt bewerkt. 

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland