Atlas van Nederland

Landinrichting

In uitvoering genomen landinrichtingsprojecten, 1924 - 1984

 

De kaart toont de ruilverkavelingen welke onder de Ruilverkavelingswetten werden uitgevoerd. Ruilverkaveling was het meest noodzakelijk in Drente en Overijssel en in gebieden met soortgelijke kavelpatronen in de Graafschap, op de Veluwe en in Noord-Brabant en Limburg. Andere typische verkavelingsgebieden waren de dijk- en streekdorpen, met zeer smalle stroken achter de boerderijen, die later in de lengte zijn gedeeld. Staphorst en Rouveen zijn hier voorbeelden van. Tussen 1954 en 1984 zijn voor zeer grote delen van het landelijk gebied ruilverkavelingen uitgevoerd. Ook in het westen van Nederland, vooral omdat daar de waterbeheersing een belangrijk knelpunt voor de landbouw vormde.

 

 

start uitvoering werken

 

bron: Atlas van Nederland, deel 20: Landinrichting, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland