Atlas van Nederland

Landinrichting

Ontginningen sinds 1800

 

In de vorige eeuw en in het begin van deze eeuw werden enorme oppervlaktes woeste grond ontgonnen tot cultuurgrond. De eerste ontginningen vonden plaats op de hoger gelegen gronden. Pas veel later werden de lagere gronden in cultuur gebracht. Opvallend is de grote hoeveelheid ontginningen gedurende de periode 1900 - 1935. Hierbij werden werkloze burgers in het kader van de werkverschaffing te werk gesteld.

 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 20: Landinrichting, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland