Atlas van Nederland

 

 

Deel 19

Stadsinrichting

 

Plannen maken

 

Voor vele buitenlanders oogt Nederland als een keurig geordend land. Steden en dorpen kennen nette nieuwbouwwijken en een ongebreidelde bebouwing in het buitengebied is voorkomen of anders naderhand ingetoomd. Toch kan niet worden ontkend dat tal van conflicten zich openbaren in de ruimtelijke ordening van zo'n dichtbevolkt land met zoveel ruimtevergende activiteiten. 

 

Stadsinrichting gaat ondermeer in woord en beeld, over stadsvernieuwing. De vormgeving van de steeds veranderende stad telt vele facetten. In de nieuwbouwwijken, in de moderne stadscentra en in de nieuwe steden komt het nieuwe gezicht van Nederland tot uitdrukking. Het uitzicht op het verleden, het behoud van monumenten, is ook een activiteit van stadsinrichting. 

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland