Atlas van Nederland

Ruimtelijke ordening

Structuurschema verkeer en vervoer

 

Ruimtelijk relevante sectorplannen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan plannen, die in meerdere of mindere mate in aanmerking komen voor het predikaat sectorplan. Dit gaat op voor zowel de gemeente, de provincie als het Rijk. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 18: Ruimtelijke ordening, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland