Atlas van Nederland

Ruimtelijke ordening

Structuurbeeld Noordwesteuropese megalopolis

 

Een ruimtelijk beeld van Noordwest-Europa. Een samenhangende Europese ruimtelijke ordening bestaat nog niet. Aanzetten hiertoe zijn wel aanwezig. De gezamenlijke activiteiten beperken zich voornamelijk tot het verrichten van studies. Het hier gegeven voorbeeld betreft een studie die de Europese Gemeenschappen hebben laten verrichten naar de ontwikkeling van een Noordwesteuropese Megalopolis. Het geschetste beeld omvat ruimtelijk structurerende elementen van groot formaat, zoals de stedelijke gebieden, de open gebieden, zowel onder stedelijke invloedssferen als daarbuiten, de gebieden met bijzondere natuurwaarden en de zeehavengebieden. Daarnaast is in kaart gebracht de groeikracht van zowel stedelijke als landelijke gebieden in de periode 1960 - 1970. 

 

 

 belangrijkste verstedelijkingskrachten

 

bron: Atlas van Nederland, deel 18: Ruimtelijke ordening, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland