Atlas van Nederland

 

 

Deel 18

Ruimtelijke ordening

 

Plannen maken

 

Voor vele buitenlanders oogt Nederland als een keurig geordend land. Steden en dorpen kennen nette nieuwbouwwijken en een ongebreidelde bebouwing in het buitengebied is voorkomen of anders naderhand ingetoomd. Toch kan niet worden ontkend dat tal van conflicten zich openbaren in de ruimtelijke ordening van zo'n dichtbevolkt land met zoveel ruimtevergende activiteiten. 

 

Ruimtelijke ordening voert ons mee naar de verschillende soorten plannen voor gebruik van de ruimte, op het niveau van Rijk, provincie en gemeente. Het toont, aan de hand van voorbeelden, de veranderende inzichten en de problemen die bij de uitvoering van plannen om de hoek komen kijken. De praktische vraagstukken rond de inrichting van stad en land worden uitgewerkt in de twee laatste delen van de atlas.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland