Atlas van Nederland

Ruimtelijke ordening

Het winnen van nieuw land

 

De strijd tegen het water heeft heel wat land opgeleverd. Het winnen van land is een activiteit waarmee reeds in de vroege Middeleeuwen is begonnen. Het betreft het bedijken van regelmatig droogvallende gronden, alsmede het inpolderen en droogleggen van grote watervlakten. Met dit soort activiteiten zijn we ook nu nog volop bezig. De mogelijkheden om nieuw land te winnen zijn echter wel sterk afgenomen. Bovendien gaan de natuurwaarden zo belangrijk worden, dat de discussie of de resterende mogelijkheden wel moeten worden benut steeds heftiger wordt gevoerd.

 

 

 landaanwinning

 

bron: Atlas van Nederland, deel 18: Ruimtelijke ordening, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland