Atlas van Nederland

Milieu

Voor hergebruik afgevoerde stofen, 1984

 

Papier en karton, organisch afval, ijzer en schroot worden het meest hergebruikt (te zamen 56 % van het totaal). Circa 80 % van het hergebruik geschiedt in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant.

 

 

aandeel gerecupereerd afval ten opzichte van totale hoeveelheid afval per provincie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland