Atlas van Nederland

Milieu

Bedrijfsafval, 1984

 

Het meeste bedrijfsafval is procesafval en -slib. In Groningen, Noord-Brabant en Limburg kwam ruim 3 miljoen ton van het totaal (5,5 miljoen ton) vrij. De voedings- en genotmiddelenindustrie, de openbare nutsbedrijven, de chemische industrie en de bouwmaterialen- en aardewerkindustrie zijn als belangrijkste afvalproducenten relatief sterk in deze provincies vertegenwoordigd.

 

 

afvaldruk in ton per km2 per provincie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland