Atlas van Nederland

Milieu

Nitraatbelasting van het grondwater op 24 meter diepte, 1979 - 1984

 

In grote delen van ons land, met name op de oostelijke en zuidelijke zandgronden, is er een sterk verhoogde concentratie van nitraat in het grondwater, met problemen voor de drinkwatervoorziening als gevolg. Bij voortgaande verhoging van het nitraatgehalte zullen de komende jaren vele waterwinplaatsen gesloten moeten worden.

 

 

concentratie nitraat

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland