Atlas van Nederland

Milieu

Mestoverschotten op basis van milieunorm

 

Berekening van de fosfaatbelasting op basis van de ecologische norm, waarbij de mestgift niet hoger mag zijn dan het gewas kan opnemen. Sterk overbemest zijn de Gelderse Vallei en oostelijk Noord-Brabant, maar ook elders in ons land is volgens de milieunorm sprake van een (toenemend) mestoverschot.

 

 

overschot P2O5 in kilogram per hectare

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland