Atlas van Nederland

Milieu

Huishoudelijk afval en verwerking, 1981 - 1983

 

De hoogste afvaldruk (hoeveelheid huishoudelijk afval per oppervlakte) vindt men in de westelijke provincies. Hier wordt meer afval verbrand of naar de VAM afgevoerd dan in de overige provincies.

 

 

afvaldruk in ton per km2 per provincie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland