Atlas van Nederland

Milieu

Olieverontreiniging langs de Nederlandse kust, 1984

 

Olielozingen op open zee komen nog vaak voor. Vele blijven onopgemerkt aan het strand, maar worden wel gesignaleerd op de radar van het vliegtuig van Rijkswaterstaat. De vaarroutes voor noordwaarts en zuidwaarts gaande schepen zijn herkenbaar.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland