Atlas van Nederland

 

 

Deel 17

Milieu

 

Zorg voor landschap en milieu

 

Een land met een hoge graad van economische ontwikkeling als Nederland vraagt om veel grondstoffen en energie. Het is van groot belang, in hoeverre deze vraag door de natuurlijke hulpbronnen uit eigen land kan worden bevredigd. Dit vergt kennis van wat vele miljoenen jaren geologische geschiedenis ons hebben nagelaten, zoals aardolie, aardgas of steenkool. De vondsten onder het zogenaamde Continentale Plat van de Noordzee hebben onze grondstoffenrijkdom uitgebreid. De Nederlandse economie drijft naar men wel eens zegt op de kurk van het aardgas, dat vooral in het Noorden des lands wordt aangetroffen. 

 

Milieu geeft de confrontatie weer van de oorspronkelijke natuurlijke gesteldheid met de aanslagen die mensen daarop hebben gepleegd. Talrijke vormen van verontreiniging zijn inmiddels bekend, of het nu gaat om de bodem, het water of de lucht. Soms is de aantasting duidelijk waarneembaar, vaak wordt de tol pas veel later en ook nog in de verre toekomst betaald. Milieubeleid en milieubeheer zijn onderwerp van een uitvoerige wetgeving en overheidscontrole, die geleidelijk aan vorm beginnen te krijgen.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland