Atlas van Nederland

Landschap

Vogeltrek naar en vanuit Nederland

 

Vogeltrek met Nederland als doorgangsgebied. Ons land fungeert als pleisterplaats voor vele vogelsoorten uit de Noordeuropese landen. De voedselsituatie van deze pleisterplaatsen is essentieel voor het overleven van de soorten.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland