Atlas van Nederland

Landschap

Epifytische korstmossen, omstreeks 1975

 

Armoede aan op bomen groeiende korstmossen is een gevolg van de aanwezigheid van bronnen van luchtvervuiling in eigen land en in nabuurlanden. Het zure regencomplex, een samenspel van van lucht- en bodemverontreiniging veroorzaakt door verschillende bronnen, is een schrijnend voorbeeld van landschapsecologische relaties met negatieve effecten op plant, dier en mens. De situatie is sinds 1975 wel wat verbeterd.

 

De waarnemingen betreffen het Nederlandse grondgebied. Deels in het buitenland of in het water gelegen hokjes zijn geheel ingekleurd.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland