Atlas van Nederland

Landschap

Hoogveen, stuifzand en kwelders

 

Verspreidingsbeeld van hoogveen, stuifzand en kwelders.

 

De waarnemingen betreffen het Nederlandse grondgebied. Deels in het buitenland of in het water gelegen hokjes zijn geheel ingekleurd.

 

 

In een 30-tal vochtige heidevelden liggen vennen of veenputten met hoogveenvegetatie. Deze zijn hier niet aangegeven.

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland