Atlas van Nederland

Landschap

De potentieel natuurlijke vegetatie van Nederland en aangrenzend gebied

 

Eindstadium van natuurlijke ontwikkeling in ons land is op de meeste plaatsen een bosvegetatie. De verschillende typen bos worden geacht te ontstaan in de loop van enkele honderden jaren na het wegvallen van de huidige directe invloed van de mens ter plekke, zoals bemesten en oogsten. Om praktische redenen wordt ervan uitgegaan dat polders blijven, met andere woorden dat de grootschalige drainage van het land blijft zoals die nu is. Bij een geleidelijke ontwikkeling naar natuurlijk bos zullen diverse naaldboomsoorten nog lang een belangrijk aandeel blijven leveren.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland