Atlas van Nederland

Landschap

Plantengeografische districten

 

Er worden voor Nederland 11 districten onderscheiden. Ze worden gekenmerkt door de soorten van bepaalde milieutypen of - factoren.

 

 

districten met kenmerkende soorten

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland