Atlas van Nederland

 

 

Deel 16

Landschap

 

Zorg voor landschap en milieu

 

Een land met een hoge graad van economische ontwikkeling als Nederland vraagt om veel grondstoffen en energie. Het is van groot belang, in hoeverre deze vraag door de natuurlijke hulpbronnen uit eigen land kan worden bevredigd. Dit vergt kennis van wat vele miljoenen jaren geologische geschiedenis ons hebben nagelaten, zoals aardolie, aardgas of steenkool. De vondsten onder het zogenaamde Continentale Plat van de Noordzee hebben onze grondstoffenrijkdom uitgebreid. De Nederlandse economie drijft naar men wel eens zegt op de kurk van het aardgas, dat vooral in het Noorden des lands wordt aangetroffen. 

 

De rijke variatie van Nederlandse landschappen vindt ten dele een verklaring in de natuurlijke gesteldheid, maar is evenzeer een cultureel erfgoed. Klimaat, waterhuishouding, relif en bodem vormen tezamen de zogenaamde abiotische omgeving, flora en fauna voegen hieraan de biotische elementen toe. De samenhang in de natuur, zoals die ons in het landschap tegemoet treedt, wordt aangeduid als landschapsecologie. Landschap laat de verscheidenheid van Nederlandse landschappen in kaarten zien. In verleden en heden heeft de mens het landschap voor zijn welvaartsstreven benut, soms zelfs uitgebuit. Het landschap vormt ook in menig opzicht het decor voor het menselijk leven, zoals dat door schilders vanouds is overgeleverd. De natuurlijke omgeving van de mens is zodanig onder controle gebracht, dat veel waardevols is verdwenen.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland