Atlas van Nederland

Landschap

Klimaatgebieden naar ecologische criteria

 

Globale indeling in klimaatgebieden, voor zover van belang voor de verspreidingspatronen van levensgemeenschappen op nationaal niveau. De indeling is gebaseerd op: het gemiddeld aantal zomerse dagen en ijsdagen per jaar, de hoeveelheid netto neerslag en de overheersende windrichting en windkracht.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland