Atlas van Nederland

Landschap

Landelijke nederzettingsvormen

 

Landelijke nederzettingsvormen volgens Keuning (1951). De ligging der nederzettingsgebieden is in hoofdlijnen verwant met de algemene landhoogte. Zo zijn hoog Nederland (boven 5 meter ten opzichte van NAP) en de kustwal, waddeneilanden en het hoge land in Groningen - Friesland in het kaartbeeld der nederzettingsgebieden herkenbaar. Dit geldt ook voor het tussenliggende lage land in Zeeland, Holland, Friesland en Groningen.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland