Atlas van Nederland

Water

Drink- en industriewatervoorziening per provincie in 1981 en 2010

 

De zoetwaterbehoefte per provincie in 1981 wordt hier vergeleken met de verwachte behoefte in 2010. Naar herkomst is een verdeling gemaakt in oppervlaktewater en grondwater, en in eigen winning en winning door waterleidingbedrijven. In enkele gevallen wordt water van buiten de provincie aangevoerd.

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland