Atlas van Nederland

Water

Afwateringsgebieden, sluizen, gemalen en stuwen aan het buitenwater, 1985

 

Afwateringseenheden met hun vorm van lozing op het buitenwater: vrije lozing, uitwateringssluis of gemaal. De belangrijkste inlaatpunten voor de watervoorziening vanuit het buitenwater zijn eveneens aangegeven. Een afwateringseenheid is het gebied dat een stelsel van wateren met de daarop afwaterende gronden omvat en waarvan de lozing rechtstreeks op het buitenwater plaatsvindt. Het buitenwater omvat de grote rivieren, het IJsselmeer, de zeearmen en de zee, alsmede de wateren die daarmee in open verbinding staan.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland