Atlas van Nederland

Water

Waterhuishoudkundig hoofdsysteem, aanvoer van water

 

Het waterhuishoudkundig hoofdsysteem, vastgesteld op grond van de nationale betekenis voor de afvoer van water en ijs, de watervoorziening, alsmede de (inter)nationale ecologische belangen. Via het waterhuishoudkundig hoofdsysteem en diverse andere wateren kan het Rijn- en Maaswater naar vele uithoeken van Nederland worden gevoerd. Belangrijke aan- en afvoerpunten zijn met pijlen aangegeven. Het percentage Rijnwater dat zich in een gemiddeld jaar in bepaalde gebieden bevindt is met een streepsymbool weergegeven.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland