Atlas van Nederland

Water

Aanleg van waterwegen voor afwatering en scheepvaart

 

In de loop der tijden zijn veel kanalen aangelegd. Voor 1800 voornamelijk binnen de gewesten, na dit tijdstip kwamen de inter-provinciale verbindingen tot stand. De kanalen hebben aanzienlijk bijgedragen tot verbetering van de afwatering en ontsluiting van de gebieden.

 

 

aangelegd

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland