Atlas van Nederland

Water

Grensvlak tussen zoet en brak / zout water*

 

Diepte (in meter beneden NAP) tot het grensvlak dat de overgang van zoet naar brak / zout grondwater aangeeft. In de gearceerde gebieden treedt inversie op, dat wil zeggen dat er brak / zout grondwater boven zoet grondwater wordt aangetroffen.

 

 

 diepte in meters ten opzichte van NAP

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland