Atlas van Nederland

 

 

Deel 15

Water

 

Zorg voor landschap en milieu

 

Een land met een hoge graad van economische ontwikkeling als Nederland vraagt om veel grondstoffen en energie. Het is van groot belang, in hoeverre deze vraag door de natuurlijke hulpbronnen uit eigen land kan worden bevredigd. Dit vergt kennis van wat vele miljoenen jaren geologische geschiedenis ons hebben nagelaten, zoals aardolie, aardgas of steenkool. De vondsten onder het zogenaamde Continentale Plat van de Noordzee hebben onze grondstoffenrijkdom uitgebreid. De Nederlandse economie drijft naar men wel eens zegt op de kurk van het aardgas, dat vooral in het Noorden des lands wordt aangetroffen. 

 

Nederland is bij uitstek een waterland. De oudste vorm van openbaar bestuur, de waterschappen, vormt de uitdrukking van de menselijke drift tot behoud van het bestaan. Kustverdediging en dijkbewaking langs de rivieren waren reeds vroeg hiervan de uitingen. Water laat zien dat de strijd tegen het water niet alleen in de laaggelegen delen van ons land wordt gevoerd, maar ook in de hooggelegen streken, als rustige beekjes ineens buiten hun oevers treden. Er is ook een strijd om het water. De watervoorziening van onze hoogontwikkelde samenleving, krijgt de volle aandacht.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland