Inhoud
Water
Neerslag
Overstroomde gebieden bij stormvloeden in 1675, 1682, 1916 en 1953
Stroomgebied van Rijn en Maas met gemiddelde jaarlijkse neerslag
Grensvlak tussen zoet en brak / zout water
Landaanwinning sinds 1300
Aanleg van waterwegen voor afwatering en scheepvaart
Waterhuishoudkundig hoofdsysteem, aanvoer van water
Hoogtekaart
Afwateringseenheden, sluizen, gemalen en stuwen aan het buitenwater
Drink- en industriewatervoorziening per provincie
Droogteschade
Zoutschade
Drie gebieden mogen overstromen bij hoog water rivieren
Watersnoodramp 1953