Atlas van Nederland

Water

Overstroomde gebieden bij stormvloeden in 1675, 1682, 1916 en 1953

 

Overstromingsrampen veroorzaakt door stormvloeden komen enkele keren per eeuw voor. Uit het voorbeeld blijkt dat ofwel Noord-Nederland ofwel Zuidwest-Nederland door overstromingen getroffen kunnen worden. Een ramp ontstaat als het hoogtepunt van de storm samenvalt met hoogwater.

 

 

 

 1675

 

 

 1682

 

 

 1916

 

 

 1953

 

bron: Atlas van Nederland, deel 15: Water, 1986

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland