Atlas van Nederland

Bodem

Gezondheidstoestand van het bos, 1984

 

De gezondheidstoestand van het Nederlandse bos. De minst vitale bossen liggen in de gebieden met overwegend moderpodzol- en haarpodzolgronden en met (kalkloze) duinvaaggronden, die het gevoeligst zijn voor verzuring.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland