Atlas van Nederland

Bodem

Voor verzuring gevoelige gebieden

 

De verspreiding van kalkloze duinvaaggronden, beekeerdgronden en podzolgronden. Deze gronden zijn het gevoeligst voor verzuring.

 

 

 bodemsoorten, gevoelig voor verzuring

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland