Atlas van Nederland

Bodem

Bodem

 

De Globale Bodemkaart van Nederland geeft een overzicht van de bodemgesteldheid, in hoofdzaak naar de subgroepen van het Nederlandse systeem van bodemclassificatie. Het kaartbeeld is door vereenvoudiging afgeleid uit de Bodemkaart van Nederland op de schaal 1 : 250.000.

 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland