Atlas van Nederland

Bodem

Geomorfologie, morfografie

 

De morfologische overzichtskaart geeft een globaal overzicht van de terreinvormen en het reliŽf. De kleur van de eenheden wordt bepaald door de morfografie. Met letters wordt een indicatie gegeven van de morfogenese. Er zijn 9 vormbepalende factoren onderscheiden die de belangrijkste geomorfologische krachten en processen weergeven die bijgedragen hebben tot het ontstaan van het Nederlands reliŽf.

 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland