Atlas van Nederland

Bodem

Actuele geomorfologische processen

 

De oppervlakte van het gebied waar nu nog geomorfologische processen werken, is erg klein. Dit komt omdat in vrijwel heel Nederland het materiaal wordt vastgehouden door de begroeiing. Gebieden waarin de geomorfologische gesteldheid nog wel verandert, zijn de kust en de niet-afgesloten estuaria van Zuidwest-Nederland (door stroming en golfbeweging van het zeewater), de uiterwaarden (door stroming van rivierwater), Zuid-Limburg (door stroming van water in beken en rivieren en de werking van hellingprocessen) en de onbegroeide kust- en landduinen (onder invloed van de wind).

 

 

 actieve geomorfologische processen

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland