Atlas van Nederland

Bodem

Bodembeweging ten opzichte van NAP

 

Lijnen van gelijke bodembeweging ten opzichte van Amsterdam, afgeleid van nauwkeurigheidswaterpassingen. Merk op de kanteling langs een noordoost-zuidwest gerichte as. In het zuiden wordt dit patroon verstoord door de Peelhorst en Centrale Slenk waardoor de lijnen in een zuidoost-noordwestelijke richting ombuigen.

 

 

 bodemdaling en -stijging per eeuw

 

bron: Atlas van Nederland, deel 14: Bodem, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland