Atlas van Nederland

Geologie

Geologische indeling

 

 

* in het zuidoosten van Drente: Nedersaksen Groep

* * in het zuiden van Nederland: Bunter Groep

 

Geologische indeling Boven-Tertiair en Kwartair

 

 

E = eolische afzettingen

P = periglaciale afzettingen

B = beekafzettingen

V = veen

R = Rijn

M = Maas

O = oostelijke Noordduitse rivieren en voorlopers

kleuren conform de geologische kaart

* koude tijd

* * complexe eenheid bestaande uit meerdere warme en koude tijden

* * * nog onbenoemd, voorlopig bij Formatie van Urk

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland