Atlas van Nederland

Geologie

Geologie

 

De geologische kaart van Nederland laat zien, welke afzettingen aan of dichtbij de oppervlakte liggen. Om ook oudere formaties te kunnen weergeven is het in de laatste ijstijd (Weichselien) neergelegde dekzand alleen weergegeven als deze zandlaag meer dan 2 meter dik is. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland