Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie 1.900 (C 14), is Romeinse Tijd

 

Reeds voor de Romeinse tijd was de afbraak van de kust, die zijn hoogtepunt zou vinden in de late Middeleeuwen, begonnen. In het noorden ontstond de Oer-Middelzee, in het westen verbreedden de monden van de Rijn, Maas en Schelde zich. Het zeegat van Bergen was toen volledig gesloten. Door natuurlijke ontwatering kwam de groei van hoogveen in de westelijke kustvlakte grotendeels tot staan. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland