Atlas van Nederland

Geologie

Paleogeografie 3.700 (C 14), is 2.100 voor Christus

 

Omstreeks 3.700 C 14-jaren geleden (2.100 voor Christus) was de westelijke kustbarrière op enkele riviermonden en het zeegat bij Bergen na, gesloten en was veenvorming algemeen. Ook op de noordelijke wadden kreeg de zee minder vat. 

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 13: Geologie, 1985

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland